Bemutatkozás

Szigetvártól 5 km-re található kis település. Iskolánk mindig is az alacsonylétszámú kisiskolák közé tartozott, ahol jellemző a gyermekközpontúság, családias légkör. Kisiskolánkban az alacsony létszám miatt az egyes tanulókra fordított idő, figyelem sokkal hatékonyabban érvényesül, a tanulók tudása nagyobb mértékben növelhető. Tanulóinkat egyénileg fejlesztjük, mindenkit a maga szintjéhez alakítva.

Iskolánk évről évre megújul: tornaszoba felújítása, az osztálytermek parkettájának felcsiszolása, lakkozása, világítás korszerűsítése, bejárati ajtók cseréje, osztályterem bútorzat csere. Sport eszközeink folyamatos megújuláson vesz részt.

Az iskola felszereltsége

Az iskola törekszik a korszerű oktatómunkához szükséges eszközök beszerzésére. A számítástechnika szaktanterem, tantermeink többségében interaktív tábla segíti a tanárok munkáját. Az idegen nyelv tanulásához minden eszköz rendelkezésre áll, valamint többféle multimédiás program közül választhatnak a tanulók. Az évek során könyvtárunk folyamatos fejlődésen ment át. A könyvek mellett korszerű multimédiás eszközök állnak rendelkezésre.

Az intézmény programkínálatának rövid bemutatása

  • Iskolai tevékenységünk a sokoldalú személyiségfejlesztés célozza meg. Teljes körű készség-képességfejlesztést valósítunk meg differenciált óraszervezéssel és fejlesztő feladatlapok segítségével az 1-3. évfolyamon.
  • 1-3. évfolyamon rugalmas tanrendben dolgozunk.
  • 5-8. évfolyamon az informatika oktatás célja: a digitális kompetencia fejlesztése. 2 informatikai teremmel rendelkezik iskolánk.
  • Az idegen nyelv oktatás 3. évfolyamtól indul német nyelvből-célja az idegen nyelv megszerettetése és alkalmazása a mindennapi kommunikációban. Szeretnénk, hogy 8. osztály végére egyre több tanuló készségszinten tudja a német nyelvet használni.
  • Érdeklődési körnek megfelelően választható: társastánc, kórus, sportkör, kézműves szakkör
  • Társas tánc oktatás az 1-4 évfolyamon valósul meg a mindennapi testnevelés óra keretében.

Az iskolában szervezett tanórán kívüli foglalkozások:

  • napközi otthon ( 3 csoport)
  • szakkörök: kézműves, énekkar
  • iskolai sportkör: tömegsport
  • középiskolai felvételi előkészítő: magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv