FELHÍVÁS ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁSRA

FELHÍVÁS ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEÍRATÁSRA

 

A 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

A beíratás időpontja:

 • 2024. április 18. (csütörtök) 8.00 órától 18.00 óráig
 • 2024. április 19. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig

 

A beíratás helyszíne:

Hobol Általános Iskola (Hobol, Mátyás király u. 47)

 

Tanköteles a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti.

A tanköteles gyermeket a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor az alábbi iratokat, igazolásokat kell bemutatni:

 •  a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány,(személyi igazolvány)
 •  a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, (lakcímkártya)
 •  a gyermek anyakönyvi kivonata
 •  taj kártya
 •  adó kártya
 •  az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
  •  óvodai szakvélemény,
  •  szakértői bizottság szakértői véleménye,
 •  sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 •  nyilatkozat törvényes képviseletről
 •  nyilatkozat életvitelszerű lakcímről
 •  tartózkodási hely igazolása (állandó lakhely hiányában; szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgár esetén)
 •  a gyermek diákigazolvány igénylő lap (az okmányiroda adja ki)

A Dencsháza-Hobol Általános Iskola Hoboli Tagiskolája felvételi körzete:

- Hobol

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt.

Az iskola felvételi döntése ellen a szülő (gondviselő) 
- a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül -
a gyermek, tanuló érdekében jogorvoslati eljárást indíthat, amelyet a Szigetvári Tankerületi Központ igazgatója hivatott elbírálni.